Coach, cure & care: symposium werkgroep zorg 2025

Iedereen is van harte uitgenodigd voor de presentatie van het nieuwe visiedocument van de Werkgroep Zorg 2025. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de Jonge Specialist (DJS), de Landelijke Organisatie van Aspirant Huisartsen (LOVAH), de VJA, de Vereniging voor AIOS Specialisme Ouderengeneeskunde Nederland (VASON) en de Ziekenhuisapothekers in opleiding (VAZA). Vanuit de VJA wordt de werkgroep vertegenwoordigd door het lid politieke & maatschappelijke zaken. Meike van Steenis vervult de secretarisfunctie binnen de groep. De werkgroep vervult een unieke functie door een gemeenschappelijke visie uiteen te zetten.
Na de eerdere documenten ‘Coach, Cure & Care 2025’en ‘Coaching – who cares?’ volgt nu het derde document getiteld ‘Bridge the g@pp’ met als thema technologische innovatie. Tijdens het avondsymposium op 18 januari 2017 zal de werkgroep het document presenteren en met jullie van gedachten wisselen over dit actuele onderwerp.
Programma
18.00 Ontvangst met broodjes en soep
19.00 Opening door avondvoorzitter Joris Arts
19.15 Sprekers Marcel van Loosbroek en Liesbeth Meijnckens
20.00 Uitreiking visiedocument ‘Bridge the g@pp’ aan patiënt, zorgverlener en secretaris generaal Erik Gerritsen
20.30 Discussie in groepen en plenaire terugkoppeling.
21.30 Borrel
Wanneer: Woensdag 18 januari 2017, 18.30 – 21.30 uur

Waar: VvAA hoofdkantoor ’t Hart (Orteliuslaan 750, 3528 BB Utrecht)

Inschrijven: Via het inschrijfformulier op http://www.wz2025.nl/ Kosten €10 (studenten gratis)

Informatie: Voor meer informatie kun je contact opnemen met Meike (maatschappelijkezaken@vja.nu).


« Terug naar alle activiteiten