Nascholing regio Drenthe Overijssel – Thema: Verslaving

In samenwerking met TalentCare organiseren we een mooie nascholing op een Rabobank locatie in Almelo of Hengelo. De precieze locatie wordt later bekend gemaakt. Het thema van de avond is verslaving.

De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is een breder vakgebied dan enkel de psychiatrie en ook de aandoeningen zijn niet altijd geïsoleerd of eenduidig aanwezig. Dit blijkt ook uit de brede inzetbaarheid van diverse geneesmiddelen. Waardoor er in toenemende mate behoefte is aan praktische handvatten voor artsen, apothekers, verpleegkundigen, sociotherapeuten, psychologen en diverse andere zorgmedewerkers binnen de GGZ.

Binnen de uiteenlopende aandoeningen is er vaak een rol weggelegd voor farmacotherapie en er is een brede inzetbaarheid voor diverse psychofarmaca. Dit maakt dat er zelden een “gouden standaard” is die voor iedere patiënt met een bepaalde aandoening passend is. Meer dan in andere vakgebieden is maatwerk voor de individuele patiënt vereist wanneer het aankomt op psychofarmacotherapie én de daarbij behorende farmaceutische zorg.  Deze nascholingen zijn er dan ook op gericht om juist die individueel gerichte zorg verder te helpen ontwikkelen.

Uiteraard wordt uitgebreid ingegaan over de verslaving aan medicatie, zoals de veelbesproken verslavingsproblematiek van opioïde analgetica..

Programma:
Inloop met soep en broodje: 18.00
Start nascholing 18.30
Einde 21.00

Accreditatie is aangevraagd

Aanmelden: graag voor woensdag 27 november via mailadres: drentheoverijssel@vja.nu.
(Bij dieetwensen/vegetarisch, dit graag doorgeven bij de aanmelding)

P.s. als je het nog leuk vindt een borrel te drinken na afloop van de nascholing, laat je het dan even weten? Dan kunnen we misschien nog met een groepje een drankje drinken.

Tot dan!

Groetjes Nadien en Eva