Algemene Leden Vergadering

Jaarlijks vindt de Algemene Leden Vergadering (ALV) plaats, meestal in maart. Tijdens deze vergadering presenteert het bestuur wat zij heeft bereikt, wordt afscheid genomen van een aantal bestuurders en worden nieuwe bestuurders geïnstalleerd. Daarnaast wordt het beleid voor het aanstaande verenigingsjaar gepresenteerd. De ALV is het hoogste orgaan binnen onze vereniging en staat boven het bestuur. Laat dus je stem horen en kom ook!