Voorgaande Edities

Care for Pharmacy 2019: Innovatief ondernemerschap: de toegevoegde waarde van de apotheker

De zorg wordt steeds meer data gedreven. Met behulp van databases kan bekeken worden welke behandeling er gestart kan worden voor de individuele patiënt. Welke data van apotheken kunnen relevant zijn om dit verder te optimaliseren? Hoe gaan patiënten zelf met hun data om nu ze de mogelijkheid krijgen om deze te beheren via een zelf gekozen persoonlijke gezondheidsomgeving? En welke innovatieve ideeën om de gezondheidszorg voor de individuele patiënt te verbeteren worden omarmt en welke bloeden dood? Allemaal vraagstukken die tijdens de eerste avond centraal stonden.

Dat de farmacie continue in beweging is maakt dat wij als apothekers ook steeds geïnspireerd worden om open te staan voor verandering en ‘out of the box’ te denken. Om kansen te grijpen is het af en toe nodig om buiten de regulieren paden te treden om de beste zorg te kunnen leveren voor de individuele patiënt. Tijdens de tweede avond werd er dan ook ingaan op verschillende projecten die door collega apothekers worden uitgevoerd in de apotheek. Hoe kunnen we elkaar inspireren en wat kunnen we van elkaar leren? Waar liggen de kansen voor (openbare) apothekers en hoe houden we het leuk voor onszelf en ons personeel?

Naast de vele digitale initiatieven en veranderingen die er zijn binnen de farmacie is het ook belangrijk om de farmacie duurzaam te houden. Dit kan op verschillende fronten. Als men kijkt naar de drie pijlers van duurzaamheid, kan er gekeken worden naar ecologische, sociale en economische duurzaamheid: Hoe maken we geneesmiddelen met respect voor de natuur? Hoe dragen we bij aan de gezondheid van onze eigen medewerkers? En hoe zorgen we voor een gezonde en duurzame rentabiliteit en beschikbaarheid van medicatie? Tijdens de derde avond werd er vanuit verschillende invalshoeken en met behulp van meerdere stellingen met elkaar gedebateerd over een duurzame toekomst van de farmacie.

De drie masterclasses van de vierde editie Care for Pharmacy vonden plaats op 27 augustus, 11 september en 26 september 2020 in Breukelen. Charles Kettering: ‘My interest is in the future because I am going to spend the rest of my life there’

Organisatie Care for Pharmacy 2019
Ruben van der Galiën
Merlijn van Leent
Bernard Smals
Linda van den Goor
Maria de Jong

 

Care for Pharmacy 2018: Innovaties in de farmacie: bedreiging of ondersteuning voor de apotheker?

1993 is het jaar waarin het GSM netwerk in Nederland geïmplementeerd werd. Als je nagaat dat nu, 14 jaar later, de vaste telefoon vrijwel uitsluitend nog door je opa of oma gebruikt wordt, geeft dat een goede indicatie voor de snelheid waarmee ontwikkelingen op ICT-gebied gaan. Er gaat geen dag voorbij of er komt een nieuw innoverend product op de markt. Hier zitten ook honderden producten tussen die de gezondheidszorg naar een hoger level gaan tillen. Denk maar eens aan de digitale medicatiebewaking, toedieningsregistratie-apps, online apotheken en uitvul-robots.  Wij geloven dat dit nog maar het begin is van een stortvloed aan innovaties die de apotheek in zijn huidige vorm gaat veranderen. Niet alleen kan dit ons als apothekers helpen in ons werk. Wie zegt dat deze ontwikkelingen er niet voor gaan zorgen dat wij over 10 jaar niet meer nodig zijn. Dat medicatiebewaking door middel van algoritmes uitgevoerd wordt en dat een landelijke distributeur de geneesmiddelen bezorgt. Hoe kunnen wij er voor zorgen dat we deze innovaties omarmen en benutten om de gezondheidszorg te verbeteren?

Juist door deze innovaties kunnen wij als apotheker van toegevoegde waarde zijn als we in de toekomst onze kennis delen t.b.v. de gezondheidszorg. Maar hoe krijgen we dat voor elkaar? Hoe gaan we de farmaceutische zorg verduurzamen? En wat voor functie krijgt de apotheker als je alles kan automatiseren? Is er dan nog wel plaats en financiering mogelijk voor de apotheker? Dit zijn interessante vragen om meer over te weten komen…

De drie masterclasses van de derde editie Care for Pharmacy vonden plaats op 6 maart, 21 maart en 5 april 2018 in Utrecht, waarbij de deelnemers uitgenodigd werden om een blik in de toekomst te werpen.

Organisatie Care for Pharmacy 2018
Eugenie Gijsbers
Evianne van der Kruk
Marilou Tromp
Ivan Sindhunata
Jeroen Houwen