Voorgaande Edities

VJA/JongNVZA-Avondsymposium 2020: Facts about Vaccs

Op donderdag 20 augustus 2020 vond het avondsymposium plaats met het thema Facts about Vaccs. Hoewel het eerste vaccin eind 18e eeuw is ontdekt, blijft het een onderwerp van gesprek. Anno 2020 zijn de meningen verdeeld over vaccinaties. De meerderheid van de Nederlandse bevolking is voorstander van het Rijksvaccinatieprogramma, maar er zijn vaccinatietwijfelers en -weigeraars. De vaccinatiegraad in Nederland ligt hoger ten opzichte van andere Europese landen, maar er wordt een daling gezien in de vaccinatiegraad. Welke rol kan de apotheker hierin spelen? Wat zijn de praktische handvatten voor apothekers omtrent vaccinaties? De wereldwijde verspreiding van COVID-19 zorgt ervoor dat het symposium omgetoverd is tot een online webinar. Wat zijn de actuele onderzoeken naar het virus? Een vaccinatie is volop in ontwikkeling, maar welke onderzoeken liggen ten grondslag aan de ontwikkelingen van het vaccin?

VJA/JongNVZA-Avondsymposium 2019: Nierfalen

Op 13 augustus 2019 stond het avondsymposium in het teken van nierfalen. Er is gepraat over de nieren en wat er allemaal bij komt kijken als de patiënt nierfalen heeft.

VJA/JongNVZA-Avondsymposium 2018: Psychiatrie

Op dinsdag 28 augustus vond het jaarlijkse avondsymposium plaats van de VJA en JongNVZA. Het avondsymposium in Leiden staat dit keer in het teken van de psychiatrie, met als avondvoorzitter Rianne Zaal.

VJA/JongNVZA-Avondsymposium 2017: De Lever 

Dit jaar stond het avondsymposium in het teken van de lever onder leiding van Rob de Man als avondvoorzitter.

Caroline den Hoed, MDL arts in het Erasmus MC gaf ons een introductie in de lever, waarbij de kennis die bij velen was weggezakt weer kon worden opgerakeld. Ze heeft ons verteld dat leverenzymen niet altijd representatief zijn voor de leverfunctie. Alleen albumine synthese, pro-thrombihe tijd (INR) en bilirubine kunnen ons representatieve informatie geven.

Sarwa Darwish Muradh, MDL arts in het Erasmus MC heeft ons mee genomen in de lijst met medicatie in het natraject van een levertransplantatie. Dit gaf nog een mooie discussie aangaande specialiteit geneesmiddelen en generiek. Waarbij de keuze van de MDL arts toch voor het bekende en dus vertrouwde specialiteit uit gaat. Sinds 1963 doen we levertransplantaties in Nederland. De meeste interacties hebben toch weer met het voor apothekers vertrouwde CYP3A te maken.

David Burger heeft ons mee genomen in de “direct-acting antiviral agents”, DAAs, en vertelde ons dat bijna alle medicatie die we nu hebben kan zorgen voor een 100% genezing van hepatitis C. Dit heeft helaas wel een enorm prijskaartje. Advies over interacties: stop de interacterende medicatie tijdelijk en herstart nadat de kuur voor Het C voorbij is.

Kim Loan Pham, werkzaam bij stichting Healthbase, heeft ons aangeven waar we op moeten letten bij het afhandelen van medicatie bewaking rondom levercirrose. Ze legde ons uit dat de Child Puch Classificatie binnenkort in de NHG gaat worden opgenomen en wij als apothekers daar dus steeds meer mee te maken gaan krijgen.

Rob de man heeft de avond voor ons aan elkaar gesproken en zelf ook een presentatie gegeven. Hierin heeft hij ons mee genomen in een patientverhaal waarbij hij ons allen het perspectief van voor de balie liet mee voelen.

VJA/VAZA-Avondsymposium 2016

Het symposium werd georganiseerd in het Rabobank Bestuurscentrum in Utrecht. Monique Kappert, manager van de afdeling zorgonderzoek en innovatie bij de KNMP, was deze dag avondvoorzitter.

Jan-René Kleijne, sectormanager gezondheidscentrum bij Rabobank Nederland, verzorgde de aftrap deze avond. Hij vertelde dat de Rabobank de landelijke ontwikkelingen en trends binnen de gezondheidszorg volgt en dit vertaalt naar klanten en toekomstige klanten. Jan- René nam ons mee in de toekomst en het veranderende zorglandschap, en hoe de apothekers dit kunnen invullen.

De volgende spreker was Thomas Boerlage, arts-onderzoeker in het MC Slotervaart en het AMC. Hij doet onderzoek naar de gastro-intestinale effecten van de Roux-en-Y gastric bypass. Thomas vertelde dat de anatomische en metabole veranderingen na een bariatrische operatie de opname van medicijnen in het maagdarmkanaal kunnen beïnvloeden, onder andere door verhoging van de pH van de maag, exclusie van het duodenum en verstoring van de entero-hepatische kringloop. Hierbij noemde hij medicijnen die (mogelijk) anders opgenomen worden na een bariatrische operatie.

Desirée Burgers, ziekenhuisapotheker in het St. Antonius ziekenhuis in Nieuwegein, gaf een lezing over doseeradviezen bij morbide obese patiënten. Het aantal mensen met obesitas is de afgelopen jaren aanzienlijk gegroeid. Desirée liet zien dat er nu veel onderzoek wordt gedaan naar de gewijzigde farmacokinetiek en -dynamiek bij obese patiënten. Dit leidt steeds meer tot aangepaste doseeradviezen.

Ralph de Backer, openbaar apotheker bij Talent & Care, vertelde ons over de driehoeksverhouding tussen voeding, medicatie en maligniteiten. Hij lichtte toe welke voedingsmiddelen nu wel of niet invloed hebben op kanker.

Tot slot heeft Astrid de Backer, diëtist bij Novarum, gesproken vanuit het patiëntperspectief. Zij vertelde over de ervaringen van patiënten die bariatrische chirurgie (hebben) ondergaan.

De avond werd afgesloten met een borrel.