Nieuwe Cao Apothekers in dienstverband

De belangrijkste voordelen op een rij: een structurele salarisverhoging van 2% van de cao-loonschalen per 1 januari 2017. Daarnaast krijgt de apotheker in dienstverband een eenmalige uitkering van 1% per 1 januari 2017. apothekers in dienstverband krijgen de beschikking over een budget functiegebonden kosten van € 3.255. Hiermee kunnen ze onkosten...

Lees verder

Bridge the g@pp

Lancering visiedocument III Werkgroep Zorg 2025 Hoe ziet ons vak er over 10 jaar uit? Zijn de zorgrobots Paro en Zora algemeen geaccepteerd in zorginstellingen? Kunnen we tegen die tijd vanuit de huisartsenpraktijk bepalen hoe snel een spoedvisite nodig is doordat we vitale parameters direct in beeld krijgen en ook...

Lees verder

VJA-docentenprijs 2016

De vervolgopleiding tot openbaar apotheker is een intensieve opleiding waarbij ervaring in de praktijk in combinatie met maandelijkse opleidingsdagen zorgt voor een complete scholing tot specialist in de openbare farmacie. Een belangrijke rol in deze scholing spelen de docenten; stuk voor stuk professionals die kennis van hun vakgebied overdragen aan...

Lees verder

KNMP-filmpje: rol van de apotheker

De bestuursleden Stephan Joosten (specialisme) en Judith van Loenen (communicatie) schitteren in een filmpje van de KNMP, waarin zij toelichten hoe zij de rol van de apotheker nu en in de toekomst zien. Het filmpje is onder meer vertoond bij aanvang van de VJA Voorjaarsdag en tijdens de districtsledenbijeenkomsten van...

Lees verder