Bridge the G@pp: Werkgroep Zorg 2025

Iedereen is van harte uitgenodigd voor de presentatie van het nieuwe visiedocument van de Werkgroep Zorg 2025. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de Jonge Specialist (DJS), de Landelijke Organisatie van Aspirant Huisartsen (LOVAH), de VJA, de Vereniging voor AIOS Specialisme Ouderengeneeskunde Nederland (VASON) en de Ziekenhuisapothekers in opleiding (VAZA). Vanuit de...

Lees verder

Verkiezingen KNMP-bestuur

Van 15 november t/m 12 december kunnen KNMP-leden stemmen op drie apothekers voor twee vacante posities binnen het KNMP-bestuur. Oud-VJA-bestuurslid Steven Verhagen-Smits is één van de drie kandidaten, de andere twee kandidaten zijn Sijtze Blaauw en Katja Kok-van Oirschot. Het VJA-bestuur feliciteert oud-bestuurslid Steven met zijn kandidaatstelling en wenst hem...

Lees verder

Nieuwe bestuursleden VJA gezocht!

In maart 2017 zal een gedeelte van het VJA-bestuur wisselen, te weten de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Er is mogelijkheid om te komen solliciteren bij een huidig bestuurslid. Als je interesse hebt in een bestuursfunctie binnen de VJA of je wilt hier meer informatie over, dan kun je...

Lees verder

VJA-docentenprijs 2016

De vervolgopleiding tot openbaar apotheker is een intensieve opleiding waarbij ervaring in de praktijk in combinatie met maandelijkse opleidingsdagen zorgt voor een complete scholing tot specialist in de openbare farmacie. Een belangrijke rol in deze scholing spelen de docenten; stuk voor stuk professionals die kennis van hun vakgebied overdragen aan...

Lees verder