Petities van apothekers

Het einde van het jaar is in zicht. Dat betekent dat de contracten van de zorgverzekeraars voor het nieuwe jaar zijn binnengekomen. Onder veel apothekers hebben de nieuwe contracten tot grote onvrede geleid. Er zijn verschillende initiatieven gekomen waarmee apothekers hun zorgen hierover willen uiten. Van verschillende kanten heeft de VJA het verzoek gekregen om dit te delen met onze leden. Wij hebben hier over nagedacht en willen jullie graag meenemen in onze overwegingen rond dit onderwerp;

Als jonge apothekers kijken wij met een optimistische blik naar de toekomst. Wij zijn ervan overtuigd dat de apotheker in de toekomst een grotere rol krijgt als zorgverlener waarbij wij onze rol als geneesmiddelexpert optimaal in kunnen zetten voor de zorg voor de patiënt. Wij zijn van mening dat wij deze toekomst kunnen creëeren en denken dit te kunnen bereiken door onze wens hiervoor te bespreken met onze omgeving. Uiteraard is een goede bekostiging van deze zorg van groot belang. Wij merken echter dat het praten over financiële problemen leidt tot een verlamming in gesprekken over de toekomst en belemmerend werkt in het bereiken van onze visie. Wij kiezen er daarom bewust voor om in onze gesprekken met stakeholders te focussen op de zorg die wij graag zouden willen leveren en de financiële problemen niet op de voorgrond te zetten. Ook in onze activiteiten en scholingen kiezen wij er voor om deze onderwerpen niet prominent aan bod te laten komen.

In deze kwestie leidt dit tot een dilemma. De huidige onvrede gaat namelijk niet alleen over financiële kwesties maar betreft ook de kwaliteit van zorg die apothekers kunnen leveren. Daarnaast vinden wij het fantastisch om te zien dat apothekers hierin samen optrekken en naar buiten treden met hun zorgen voor de toekomst van de apotheek en de zorg voor de patiënt. Ook vinden wij het belangrijk om onze leden op de hoogte te brengen van deze actuele problemen.

Ondanks onze overtuiging om niet over geld te praten hebben wij daarom besloten om toch aandacht te besteden aan deze initiatieven:

– Steun uw apotheek! (Elf Zoetermeerse apotheken starten een petitie en sturen brief naar minister Bruins over de inkoop van farmacie.)

– Stop het beleid van Zorg en Zekerheid! (Apothekers uit regio Leiden protesteren bij Zorg en Zekerheid en starten een petitie tegen hun beleid.)

Wij zijn benieuwd; wat vind jij van deze initiatieven? En kan jij je vinden in het standpunt om vanuit de VJA niet over geldproblemen te praten? Praat mee op onze Facebookpagina!