Werkgroep Zorg 2025

Namens de VJA is het bestuurslid Politieke & Maatschappelijke zaken de vice-voorzitter binnen de Werkgroep Zorg 2025. Momenteel is dat Marianna Abadier. De werkgroep is een discipline-overstijgende samenwerking bestaande uit zorgprofessionals (in opleiding) met verschillende achtergronden. De werkgroep bestaat onder andere uit medisch specialisten in opleiding, huisartsen in opleiding en (ziekenhuis)apothekers (in opleiding). De werkgroep ziet zichzelf als nieuwe, frisse generatie en is de toekomst van de zorg. Daarom wil de werkgroep meedenken over het vormgeven van de zorg, nu en in de toekomst.

Momenteel wordt er gewerkt aan het derde visiedocument. Eerder publiceerde de werkgroep de visiedocumenten Coach, Cure & Care 2025 en Coaching – Who Cares?.

Meer informatie over de werkgroep is te vinden via http://www.wz2025.nl.