Statuten

De statuten van de VJA zijn in 2015 voor het laatst aangepast. Door deze aanpassing is de vereniging klaar voor de toekomst. De belangrijkste aanpassingen waren als volgt: de mogelijkheid om lid van de VJA te blijven tot de leeftijd van 40 jaar, de mogelijkheid om lid te zijn van de VJA zonder lid te zijn van de KNMP, en de mogelijkheid om lid te zijn van de VJA zonder openbaar apotheker (in opleiding) te zijn. Hieronder kun je de statuten van onze vereniging bekijken.

 

Statuten Vereniging van Jonge Apothekers