Visiedocument

Op 24 november 2016 heeft de VJA haar nieuwste visiedocument gelanceerd. Dit visiedocument is tot stand gekomen na veelvuldig contact met diverse stakeholders en bevat de idealen die we als VJA nastreven. Heb je vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van het document? Neem dan contact met ons op!