Statuten

De statuten van de VJA zijn in 2019 voor het laatst aangepast. De belangrijkste wijzigingen op dat momenten waren o.a.:

  • Het vervangen van ‘openbaar apothekers’ door ‘apothekers’, gezien het feit dat de VJA een vereniging voor alle soorten apothekers is;
  • Aangeven dat masterstudenten Farmacie lid kunnen zijn van onze vereniging.

Door op onderstaande link te klikken, kun je de statuten van onze vereniging bekijken met daaraan voorafgaand het officiële uittreksel van de wijziging.

Statuten Vereniging van Jonge Apothekers