Werkgroep ‘Over de muren’

Een lid van het VJA bestuur neemt deel aan de werkgroep ‘Over de muren’. Het lid dat deelneemt is op basis van interesses van de bestuursleden.

De werkgroep bestaat uit een VJA bestuurslid, jongNVZA bestuurslid en VJA en jongNVZA leden. We proberen in de werkgroep een gelijke verdeling van openbare apothekers, poliklinische apothekers en ziekenhuisapothekers te hebben vanwege het doel van de werkgroep ‘de samenwerking tussen apothekers uit de verschillende disciplines verbeteren’.

De werkgroep wilt apothekers stimuleren om elkaar op te zoeken om de patiëntenzorg te verbeteren. Een initiatief van de werkgroep is bijv. de Siilo groep, waar apothekers makkelijk met elkaar in contact kunnen komen.