Masterclasses 2019

Inschrijving geopend: vierde editie Care for Pharmacy! 

Schrijf je nu HIER in voor de masterclasses!

Let op: voor een gereduceerd ledentarief moet je wel eerst inloggen op onze website!

 

C4P 2019 – Innovatief ondernemerschap: de toegevoegde waarde van de apotheker

 

Ook dit jaar zullen er tijdens de masterclasses verschillende onderwerpen aan bod komen waarbij innovatief ondernemerschap centraal staat. Hoe kunnen we zorgen dat we in de toekomst de gezondheidszorg voor de individuele patiënt kunnen verbeteren? Hoe kunnen we de vitaliteit van patiënten en onszelf in de toekomst waarborgen en hoe kunnen we de patiëntenzorg duurzaam houden? Allemaal onderwerpen die tijdens de masterclasses aan bod zullen komen.

De zorg wordt steeds meer data gedreven. Met behulp van databases kan bekeken worden welke behandeling er gestart kan worden voor de individuele patiënt. Welke data van apotheken kunnen relevant zijn om dit verder te optimaliseren? Hoe gaan patiënten zelf met hun data om nu ze de mogelijkheid krijgen om deze te beheren via een zelf gekozen persoonlijke gezondheidsomgeving? En welke innovatieve ideeën om de gezondheidszorg voor de individuele patiënt te verbeteren worden omarmt en welke bloeden dood? Allemaal vraagstukken die tijdens een van de avonden centraal zullen staan.

Dat de farmacie continue in beweging is maakt dat wij als apothekers ook steeds geïnspireerd worden om open te staan voor verandering en ‘out of the box’ te denken. Om kansen te grijpen is het af en toe nodig om buiten de regulieren paden te treden om de beste zorg te kunnen leveren voor de individuele patiënt. Tijdens een van de avonden zullen we dan ook ingaan op verschillende projecten die door collega apothekers worden uitgevoerd in de apotheek. Hoe kunnen we elkaar inspireren en wat kunnen we van elkaar leren? Waar liggen de kansen voor (openbare) apothekers en hoe houden we het leuk voor onszelf en ons personeel?

Naast de vele digitale initiatieven  en veranderingen die er zijn binnen de farmacie is het ook belangrijk om de farmacie duurzaam te houden. Dit kan op verschillende fronten. Als men kijkt naar de drie pijlers van duurzaamheid, kan er gekeken worden naar ecologische, sociale en economische duurzaamheid: Hoe maken we geneesmiddelen met respect voor de natuur? Hoe dragen we bij aan de gezondheid van onze eigen medewerkers? En hoe zorgen we voor een gezonde en duurzame rentabiliteit en beschikbaarheid van medicatie? We zullen vanuit verschillende invalshoeken en met behulp van meerdere stellingen tijdens deze avond met elkaar debatteren over een duurzame toekomst van de farmacie.

Over al deze vragen willen we samen met u en een aantal interessante en inspirerende sprekers nadenken. De masterclasses zullen plaatsvinden op dinsdag 27 augustus, woensdag 11 september en donderdag 26 september. Noteer de avonden alvast in uw agenda en neem zelf deel aan innovatie, educatie en ontwikkelingen binnen de farmacie.

Charles Kettering: ‘My interest is in the future because I am going to spend the rest of my life there’

 

Met vriendelijke groeten,

Organisatie Care for Pharmacy 2019

Ruben van der Galiën, Merlijn van Leent, Bernard Smals, Linda van den Goor en Maria de Jong