Patiëntendag

De Patiëntendag wordt eens in de twee jaar georganiseerd met medewerking van diverse patiëntenverenigingen. Op deze dag kun je met jouw hele apotheekteam plenaire lezingen en workshops volgen. Tijdens zo’n workshop vertelt een patiënt over zijn of haar ziekte en welke informatie en hulp er wordt verwacht van de apotheek.De Patiëntendag wordt altijd goed bezocht door gemiddeld ongeveer 200 apothekersassistentes en apothekers.