Hier staat de VJA voor

De VJA helpt jonge apothekers op weg tijdens de belangrijke eerste jaren van hun carrière. De leden steunen elkaar in hun streven naar verbetering van hun eigen functioneren als onafhankelijk professional. Deze professionalisering is onlosmakelijk verbonden met het optimaliseren van de dienstverlening aan patiënten. LEES MEER