Verenigingsblad

Ieder kwartaal verzorgt de redactie van de Jonge Apotheker ons verenigingsblad. Hierin worden actualiteiten binnen de vereniging en de farmacie belicht. Daarnaast vind je in de Jonge Apotheker verslagen van VJA-activiteiten en de ervaringen van jonge apothekers met de openbare apotheek. Tot slot gebruikt het VJA-bestuur de het verenigingsblad om haar beleid aan de leden uit te dragen.

Met enthousiasme stelt de redactie vier maal per jaar een nieuwe editie samen. Heb je vragen, opmerkingen of ideeën voor de Jonge Apotheker? Stuur dan een bericht aan redactie@vja.nu.

2023

2022

    

2021

              

2020

        

2019

               

2018
                

2017

               

2016