Verenigingsdocumenten

Op deze pagina’s vind je de verschillende officiële documenten van de vereniging, waaronder het nieuwste visiedocument, de jaarverslagen van de verenigingsjaren en de statuten.

Visiedocument
Eind 2016 heeft de VJA haar visiedocument gelanceerd. Dit visiedocument is tot stand gekomen na veelvuldig contact met diverse stakeholders en bevat de idealen die we als VJA nastreven. Heb je vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van het document? Neem dan contact met ons op!

Statuten
De statuten van de VJA zijn in 2019 voor het laatst aangepast. De belangrijkste wijzigingen op dat momenten waren o.a.:

  • Het vervangen van ‘openbaar apothekers’ door ‘apothekers’, gezien het feit dat de VJA een vereniging voor alle soorten apothekers is;
  • Aangeven dat masterstudenten Farmacie lid kunnen zijn van onze vereniging.

Door op onderstaande link te klikken, kun je de statuten van onze vereniging bekijken met daaraan voorafgaand het officiële uittreksel van de wijziging.

Statuten Vereniging van Jonge Apothekers