Werkgroepen

Als bestuur nemen wij deel aan verschillende landelijke werkgroepen, omdat wij het belangrijk vinden om mee te denken over de inrichting van het zorglandschap. De werkgroepen waar wij momenteel aan deelnemen zijn de werkgroep ‘Over de muren’ en de ‘Werkgroep Zorg 2025’.

 

Werkgroep ‘Over de muren’
Een lid van het VJA bestuur neemt deel aan de werkgroep ‘Over de muren’. Het lid dat deelneemt is op basis van interesses van de bestuursleden.

De werkgroep bestaat uit een VJA bestuurslid, jongNVZA bestuurslid en VJA en jongNVZA leden. We proberen in de werkgroep een gelijke verdeling van openbare apothekers, poliklinische apothekers en ziekenhuisapothekers te hebben vanwege het doel van de werkgroep ‘de samenwerking tussen apothekers uit de verschillende disciplines verbeteren’.

De werkgroep wilt apothekers stimuleren om elkaar op te zoeken om de patiëntenzorg te verbeteren. Een initiatief van de werkgroep is bijv. de Siilo groep, waar apothekers makkelijk met elkaar in contact kunnen komen.

 

Werkgroep Zorg 2025
Namens de VJA is het bestuurslid Politieke & Maatschappelijke zaken de vice-voorzitter binnen de Werkgroep Zorg 2025. Momenteel is dat Marianna Abadier. De werkgroep is een discipline-overstijgende samenwerking bestaande uit zorgprofessionals (in opleiding) met verschillende achtergronden. De werkgroep bestaat onder andere uit medisch specialisten in opleiding, huisartsen in opleiding en (ziekenhuis)apothekers (in opleiding). De werkgroep ziet zichzelf als nieuwe, frisse generatie en is de toekomst van de zorg. Daarom wil de werkgroep meedenken over het vormgeven van de zorg, nu en in de toekomst.

Momenteel wordt er gewerkt aan het derde visiedocument. Eerder publiceerde de werkgroep de visiedocumenten Coach, Cure & Care 2025 en Coaching – Who Cares?.

Meer informatie over de werkgroep is te vinden via http://www.wz2025.nl.