Over de VJA

De Vereniging van Jonge Apothekers (VJA) maakt zich sinds 1995 sterk voor de belangen en de professionele ontwikkeling van beginnende apothekers in Nederland. Als een essentiële schakel in de farmaceutische zorg, richt de VJA zich op het versterken van de positie van startende apothekers in de gezondheidszorg.

De VJA biedt een platform voor jonge apothekers om kennis en ervaringen uit te wisselen, netwerken te vormen en samen te werken aan de verbetering van de farmaceutische zorg. Door middel van diverse activiteiten, zoals symposia, workshops en netwerkevenementen, stimuleert de vereniging de professionele en persoonlijke groei van haar leden. Daarnaast organiseert de VJA diverse sociale activiteiten om de onderlinge verbinding tussen jonge apothekers te versterken.

Als VJA hebben we onze blik continu gericht op professionalisering van het vak, nu en in de toekomst. Om dit ook naar buiten kenbaar te maken en een actieve rol te spelen in de belangenbehartiging van jonge apothekers neemt de VJA zitting in diverse adviesraden. Daarnaast voeren we gesprekken met beleidsmakers, lobbyen we bij diverse stakeholders zoals zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen en overheidsinstanties, en werken we samen met andere organisaties in de gezondheidszorg om de belangen van jonge apothekers op de agenda te zetten en hun stem te laten horen.