Over de VJA

De Vereniging van Jonge Apothekers (VJA) maakt zich sinds 1995 sterk voor de belangen van de beginnende (openbaar) apotheker en helpt apothekers tijdens de belangrijke eerste carrièrejaren. Dit doen wij onder meer door het organiseren van nascholingen en informatieve bijeenkomsten, maar ook sociale activiteiten.

De VJA neemt zitting in diverse adviesraden en lobbyt bij diverse stakeholders, zoals zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen en overheidsinstanties, maar ook bij politieke partijen en andere jonge zorgverleners. Zo is de VJA onderdeel van de Werkgroep Zorg 2025 en de Jonge Zorgdenktank.

Het overgrote deel van onze leden is in loondienst. Daarom zet de VJA zich in voor een geactualiseerde CAO voor apothekers in loondienst. Sinds 1 mei 2015 is er een officiële cao voor alle apothekers die in loondienst zijn bij een apotheek aangesloten bij de Werkgeversvereniging van Zelfstandige Openbare Apotheken (WZOA). In 2021 wordt de Vereniging van Apothekers in Diensverband (VAD) opgericht met de hulp van VJA. VAD gaat in de toekomst de belangen van apothekers in dienstverband behartigen aan de CAO onderhandelingstafel.

Als Vereniging van Jonge Apothekers hebben we onze blik continu gericht op professionalisering van het vak, nu en in de toekomst.