Bestuur

 

Iris de Jong – Voorzitter

Na mijn studie in Groningen heb ik mijn eerste werkervaring opgedaan in de instellingsfarmacie, waarna ik heb besloten bij Pharmalead aan de slag te gaan. Eerst werd ik gedetacheerd naar apotheken door heel het land. Waardoor ik in de afgelopen jaren meerdere apotheken en apothekers heb gezien en gesproken. Dit heeft mij inzicht gegeven in wat er speelt binnen de farmacie in Nederland. In 2021 ben ik aan de slag gegaan als beherend apotheker, en heb hier voor veel uitdagingen gestaan. Inmiddels ben ik werkzaam als kwaliteitsapotheker bij het LUMC. De apothekers van nu staan ook voor een uitdaging om een goede invulling te geven in de veranderende rol van de apotheker.  Juist om deze reden wil ik de komende jaren het maatschappelijk belang van de apothekers op de kaart te zetten Ik hoop dat mijn werkervaring een goede basis vormt voor de invulling van mijn voorzittersfunctie binnen het VJA bestuur.

 

Evianne van der Kruk – Secretaris

In 2020 heb ik mijn diploma voor het specialisme Openbaar Apotheker behaald. Met veel plezier werk ik in apotheek Stelle, te Hoogvliet. Daar sta ik regelmatig aan de balie om patiënten te informeren, te adviseren en te motiveren. Het werk van een apotheker is veel meer dan alleen maar een doosje verstrekken, maar dat wordt niet altijd (h)erkend. Graag zou ik de maatschappij goed willen laten zien welke positieve invloeden medicijnen hebben ons leven en levensduur.

Deze passie voor maatwerk in de farmaceutische zorg deel ik als farmacotherapiedocent met studenten aan Universiteit Utrecht. Ik geef graag les over vakinhoudelijke kennis en probeer dan alvast een bruggetje te maken naar wat een apotheker met die kennis kan betekenen voor een individuele patiënt. Ik geloof dat alle apothekers, met adequate farmaceutische kennis en een luisterend oor, patiënten advies op maat moeten kunnen geven. Ik kijk er naar uit om samen met andere jonge apothekers te werken aan een sprankelende toekomst voor apotheker en patiënt.

 

Ivo Schueler – Penningmeester

In 2016 studeerde ik af in Groningen. In 2018 heb ik samen met een compagnon een baxterapotheek, Apotheek De Hoofdrol opgericht. Naast mijn taken als gevestigd apotheker houd ik me daar ook bezig met de geldstromen in de apotheek. Deze ervaring met de financiën komt goed van pas komen in mijn rol als penningmeester van de VJA.

De rol van de apotheker is aan het veranderen. Aan de ene kant vanuit de passie van apothekers om patiëntgerichte zorg te leveren en aan de andere kant vanuit de samenleving die stuurt op het verlagen van de zorgkosten door o.a. centralisatie. Wij hebben als jonge apothekers de taak deze twee punten samen te brengen zodat ook in de toekomst onze patiënten van de best mogelijke farmaceutische zorg zullen worden voorzien.

Ik zal mij hier als VJA-bestuurder komende jaren hard voor maken. Daarnaast kijk ik er erg naar uit om samen te werken met onze ambitieuze collega VJA-ers en zal ik er voor zorgen dat onze boekhouding op orde blijft!

 

Vince Maar – Communicatie

Dat ik apotheker zou worden was geen verrassing. Ik kom uit een familie van apothekers en werk in het familiebedrijf. Hierdoor heb ik de mogelijkheid om me voor verschillende facetten van de openbare farmacie in te kunnen zetten. Het bedrijf bestaat enerzijds uit gezondheidscentra verspreid over Nederland, gerund door enthousiaste, ondernemende apothekers. Hierin focus ik me op de communicatie tussen de apothekers en werk ik in apotheek de Vijzel met focus op de samenwerking met huisartsen en andere specialismen in de eerste lijn. Daarnaast zet ik me vanuit mijn thuisbasis in Dordrecht ook in voor de landelijke tak, namelijk APPO. Dit is een apotheek die (specialistische) farmaceutische zorg aanbied in heel Nederland, en infuustherapieën en TPV bereid voor patiënten in de thuissituatie.
De toekomst van de apotheek en de positie van de apotheker is niet zeker. Ik ben er echter van overtuigd dat deze toekomst rooskleurig is, als wij ons als (jonge) apothekers hard maken voor de waarde van ons vak en op zoek gaan naar nieuwe vormen en mogelijkheden om onze specialistische kennis toe te passen! Ik ga me hier de komende jaren met de jonge apothekers voor inzetten en zal de communicatie met onze huidige en toekomstige partners verzorgen.

 

Robin van der Klip – Specialisme

November 2021 ben ik afgestudeerd aan de Universiteit van Utrecht. Ik ben meteen aan de slag gegaan in de openbare farmacie en werkzaam als apotheker in Apotheek Maar en de Voorste Stroom. Naast het vaste takenpakket geef ik hier nascholingen aan de assistenten om de farmaceutische kennis van het apotheekteam zo hoog mogelijk te maken. Om de continuïteit van de farmaceutische patiëntenzorg te vergroten ben ik begonnen met het opzetten van vaste periodieke afspraakmomenten met huisartsen waarin onder andere het bespreken van reviews en MFB’s naar voren komt. Hier wordt de band tussen huisarts en apotheker nog sterker en de drempel nog lager. In juni 2022 zal ik starten met de specialisatie openbare farmacie. Als bestuurslid van de VJA zal binnen verschillende commissies en werkgroepen van de KNMP de stem van de AIOS openbare farmacie vertegenwoordigen.

 

Marianna Abadier – Politieke en maatschappelijke zaken

Preventie, personalised medicine en zorg op maat! De apotheker als behandelaar, gezondheidsbevorderaar, farmaceutisch dossierhouder en expert. Wij kunnen als jonge zorgprofessional veel (meer) toevoegen aan de volksgezondheid. Denk aan medicatie saneren die niet meer geïndiceerd is, een alternatief bieden bij gewichtsverhogende bijwerkingen, gepersonaliseerde dosis, het afbouwen van verslavende middelen en voorkomen dat polyfarmacie bij ouderen de norm blijft. Farmaceutische patiëntenzorg die alle apothekers kunnen leveren, maar door allerlei factoren helaas nog niet overal vanzelfsprekend en bekend is. Als arts en apotheker heb ik de bevoorrechte positie om deze (farmaceutische) zorg reeds in de praktijk te kunnen toepassen. Mijn missie is om in deze bestuursperiode stappen te zetten richting realisatie hiervan. Het is daarbij van essentieel belang om een eenheid te vormen met onze collega’s binnen en buiten de ziekenhuismuren en door domeinoverstijgend de verbinding te zoeken. Samen moeten wij ons beroep uitdragen en positioneren in de maatschappij/zorg als specialist op het gebied van farmaceutische zorg. Ik heb veel zin om samen met de rest van het bestuur en onze achterban van 600 jonge zorgprofessionals vorm te geven aan de (nabije) toekomst van ons vak. Wij hebben meer in de hand dan dat wij denken!

 

Marit Hooijman – Organisatie 

Sinds oktober 2021 ben ik werkzaam als openbaar apotheker in Stadsapotheek Zaltbommel. Daarnaast ben ik recent gestart met de vernieuwde vervolgopleiding tot openbaar apotheker specialist. Als beginnend apotheker vind ik het erg waardevol en belangrijk om zichtbaar te zijn voor de patiënt, bijvoorbeeld door mee te draaien aan de balie of door het uitvoeren van persoonlijke consulten. Als men in de wandelgangen vraagt wat een apotheker doet, zullen veel mensen antwoorden dat ze het niet precies weten. Meer dan eens wordt de apotheker gezien als enkel een “doosjesschuiver”. Dat er echter een verantwoordelijke beslissing en een weloverwogen risico-afweging aan het verstrekken van het doosje voorafgaat, is voor velen onbekend. Daarnaast hebben niet alle patiënten in de gaten dat de apotheker dé uitgelezen persoon is voor advies omtrent bijwerkingen, gebruik van geneesmiddelen en andere medicatie- en zorggerelateerde vragen. Naar mijn mening valt er op dit gebied nog veel te behalen voor de apotheker van de toekomst. Hiervoor is verbinding en samenwerking tussen apothekers van essentieel belang. Samen moeten we ons beroep uitdragen en ons positioneren in de maatschappij als specialist op het gebied van farmaceutische patiëntenzorg. Ik kijk er dan ook erg naar uit om me de komende jaren vanuit de functie organisatie in te zetten voor de verbinding tussen jonge apothekers en het betrekken van leden bij de ontwikkelingen in het constant veranderende zorgveld.