Bestuur

Lobke Postma – Voorzitter

Tijdens mijn bachelor in Groningen en de master in Utrecht werd het mij al snel duidelijk dat mijn hart binnen de openbare farmacie ligt. Na mijn afstuderen in 2020 ben ik daarom begonnen aan de vervolgopleiding en werk ik in Apotheek Rosmalen-Walschot. Een apotheek in het mooie Brabant, waar veel facetten binnen de farmacie voorbij komen. De farmacie is een zeer dynamische en uitdagende wereld. Geen dag is hetzelfde en elke dag leer je weer bij. Wat ik zo mooi vind aan de openbare farmacie is dat je weet voor wie je het doet: de patiënt uit de buurt. Samen met je team zorg je voor de beste zorg voor je patiënten. De farmacie verandert continu. De taken en competenties van de apotheker veranderen hierin mee. Ik wil mij namens de VJA gaan inzetten voor de apotheker van vandaag en van de toekomst, zodat we allemaal ons prachtige vak met plezier kunnen blijven uitoefenen.

 

Jitske Langeland – Secretaris

In 2021 ben ik afgestudeerd in Groningen. Inmiddels werk ik al ruim een jaar met veel plezier in de openbare apotheek in Sint-Oedenrode. Daarnaast ben ik bezig met de vervolgopleiding tot openbaar apotheker specialist. Ik haal veel energie uit patiëntcontact. Ik laat graag aan mensen zien dat wij als apothekers van toegevoegde waarde zijn. Deze toegevoegde waarde kan uiteenlopen van advies op maat, zoals een afbouwschema van antidepressiva, tot het beantwoorden van diverse farmacotherapeutische vragen. De vraag naar zorg neemt steeds verder toe, waardoor de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de zorg onder druk komt te staan. Ik ben ervan overtuigd dat wij als apothekers ervoor kunnen zorgen dat ook in de toekomst de zorg van goede kwaliteit blijft. Door het uitvoeren van medicatiebeoordelingen zorgen wij er momenteel al voor dat veel medicatiegerelateerde problemen én zelfs ziekenhuisopnames voorkomen worden. Ik hoop dat de apotheker van de toekomst zich meer kan richten op patiëntgerichte zorg en hier ook maatschappijbreed erkenning voor krijgt. Ik kijk er naar uit om de komende jaren als secretaris samen met de rest van het VJA bestuur aan de slag te gaan met het versterken van ons vakgebied.

 

Jop Engel – Penningmeester

Juli 2021 ben ik afgestudeerd aan de universiteit van Utrecht. Hierna ben ik gaan werken op de quality afdeling in de farmaceutische industrie. Na één jaar heeft het missen van de zorgverlenende rol mij doen besluiten om de openbare apotheek in te gaan. Sinds juli 2022 ben ik werkzaam als openbaar apotheker bij apotheek Koert Galgenwaard te Utrecht. Naast een openbare apotheek is deze apotheek ook een instellingsapotheek met een eigen GDS afdeling. Hierdoor merk ik de impact van nieuwe ontwikkelingen op meerdere facetten van de openbare farmacie en de veranderende rol van de apotheker. Ons doel is om de patiënten van de best mogelijke farmaceutische zorg te blijven voorzien tegen een verantwoord kostenplaatje. Deze uitdaging ga ik als penningmeester van de VJA ook graag aan. Ik kijk ernaar uit om samen met de mede VJA’ers de belangen van de jonge apothekers en het apothekersvak zo goed mogelijk behartigen terwijl de VJA financieel gezond blijft.

 

Jasper Cords – Communicatie

Hallo daar! Ik ben Jasper Cords, apotheker in het charmante Driebergen-Rijsenburg. Ik haal ontzettend veel energie uit het organiseren van boeiende activiteiten die het apothekersvak verrijken. Mijn missie? Het verbinden van jonge apothekers en hen inspireren om samen te groeien. Daarom heb ik besloten om de sprong te wagen en me aan te sluiten bij het bestuur van de VJA (Vereniging Jonge Apothekers). Een spannend avontuur waar ik enorm naar uitkijk! Heb je vragen of wil je gewoon even kletsen? Je kunt me altijd bereiken via e-mail.

 

Mimoun Berrich – Specialisme

Impact hebben en het verschil maken is voor mij een belangrijke drijfveer in mijn werk. Ik krijg er energie van om processen in de apotheek zo efficiënt mogelijk te laten verlopen en ben er graag voor mijn team. Mijn impact wil ik graag vergroten en uitbreiden, hierdoor is een bestuursfunctie bij de VJA een logische stap. Vanuit mijn functie sta ik in nauw contact met het Charlotte Jacobs Instituut (CJI) en de KNMP en neem ik deel in verschillende commissies en werkgroepen zoals het Centraal College en de Jonge Zorgdenktank. Vanuit de Vervolgopleiding Openbare Farmacie (VOF) ben ik voor alle aios’en het eerste aanspreekpunt. Samen waarborgen wij, samen met het CJI en de klankbordgroep, de kwaliteit en continuïteit van de opleiding. De komende periode zal ik mij namens en voor alle aios’en inzetten!

 

Maxime Tjioe – Politieke en maatschappelijke zaken

“Zorgverlenen doen we samen. Maak kenbaar wat je voor een ander kan betekenen.” Communiceren is de sleutel naar succes. Ik vind het belangrijk om in gesprek te gaan over de zaken die belangrijk zijn. Ik praat met mijn patiënten over de zorg die zij van mij willen ontvangen en ik praat met mijn mede zorgverleners over hoe we de zorg samen invullen. Als bestuurslid politieke en maatschappelijke zaken wil ik met mensen in gesprek gaan over zaken die voor de farmacie en de VJA belangrijk zijn. Samen kunnen we de krachten bundelen en versterken. Alleen bouw je geen huis, daar heb je anderen bij nodig. Door met elkaar in gesprek te gaan, kunnen we van elkaar leren en kunnen we verder bewegen zonder het wiel steeds opnieuw te moeten uitvinden. Het veranderende zorglandschap brengt interessante gespreksonderwerpen op tafel. Komend jaar zullen wij ons voornamelijk buigen over de thema’s werkgeluk, duurzaamheid en profilering van de apotheker en de VJA. Ik nodig je graag uit om met ons in gesprek te gaan over deze thema’s die voor onze toekomst belangrijk zijn.

 

Kim Vingerhoets – Organisatie 

In december 2022 studeerde ik af aan de Universiteit van Utrecht. Het was al snel duidelijk dat ik mijn weg zou vinden in de openbare farmacie. Direct na mijn afstuderen begon ik bij Apotheek Beekdal en Apotheek de Stroom. Tijdens mijn bijbaan in de openbare apotheek en de inspirerende stages tijdens mijn opleiding heb ik mogen ervaren hoe divers het takenpakket van een openbaar apotheker is. Hoe je deze invulling geeft, dat bepaal je als apotheker zelf! Ondanks deze diversiteit staat de toekomst van het apothekersvak onder druk door de vele uitdagingen en veranderingen in de gezondheidszorg. Als jonge zorgprofessionals is het essentieel dat we weten hoe we ons moeten positioneren in dit veranderende zorglandschap.
Ik hoop vanuit mijn functie organisatie te kunnen bijdragen aan het uitdragen van de vele interessante taken en kansen die er liggen in de wereld van de farmacie. Zodoende kijk ik er naar uit om, samen met de rest van het VJA bestuur, andere (jonge) apothekers te mogen enthousiasmeren over ons mooie vak! Samen kunnen we de toekomst van de farmacie vormgeven en de uitdagingen die voor ons liggen omarmen.