Bestuur

 

v.l.n.r.: Ivo Schueler, Anneloes van der Ree, Iris de Jong, Linda van den Goor,
Nancy de Groot, Bernard Smals en Evianne van der Kruk

 

Iris de Jong – Voorzitter

Na mijn studie in Groningen heb ik mijn eerste werkervaring opgedaan in de instellingsfarmacie, waarna ik heb besloten bij Pharmalead aan de slag te gaan. Eerst werd ik gedetacheerd naar apotheken door heel het land. Waardoor ik in de afgelopen jaren meerdere apotheken en apothekers heb gezien en gesproken. Ditt heeft mij inzicht gegeven in wat er speelt binnen de farmacie in Nederland. In december 2019 ben ik gestart met de vervolgopleiding tot openbaar apotheker in apotheek Voorhout. Ik hoop dat mijn werkervaring een goede basis vormt voor de invulling van mijn voorzittersfunctie binnen het VJA bestuur.

Het zorglandschap is de laatste jaren aan het veranderen, waardoor de rol van de apotheker ook onderhevig is aan veranderingen. Wij moeten streven naar een duurzame toekomst voor de apothekers. Juist om deze reden wil ik de komende jaren het maatschappelijk belang van de apothekers op de kaart te zetten. Daarnaast kijk ik erg uit naar alle (online) activiteiten, zowel op recreatief als educatief gebied. Ik hoop iedereen daar te zien.

 

Evianne van der Kruk – Secretaris

In 2020 heb ik mijn diploma voor het specialisme Openbaar Apotheker behaald. Met veel plezier werk ik in apotheek Stelle, te Hoogvliet. Daar sta ik regelmatig aan de balie om patiënten te informeren, te adviseren en te motiveren. Het werk van een apotheker is veel meer dan alleen maar een doosje verstrekken, maar dat wordt niet altijd (h)erkend. Graag zou ik de maatschappij goed willen laten zien welke positieve invloeden medicijnen hebben ons leven en levensduur.

Deze passie voor maatwerk in de farmaceutische zorg deel ik als farmacotherapiedocent met studenten aan Universiteit Utrecht. Ik geef graag les over vakinhoudelijke kennis en probeer dan alvast een bruggetje te maken naar wat een apotheker met die kennis kan betekenen voor een individuele patiënt. Ik geloof dat alle apothekers, met adequate farmaceutische kennis en een luisterend oor, patiënten advies op maat moeten kunnen geven. Ik kijk er naar uit om samen met andere jonge apothekers te werken aan een sprankelende toekomst voor apotheker en patiënt.

 

Ivo Schueler – Penningmeester

In 2016 studeerde ik af in Groningen. In 2018 heb ik samen met een compagnon een baxterapotheek, Apotheek De Hoofdrol opgericht. Naast mijn taken als gevestigd apotheker houd ik me daar ook bezig met de geldstromen in de apotheek. Deze ervaring met de financiën komt goed van pas komen in mijn rol als penningmeester van de VJA.

De rol van de apotheker is aan het veranderen. Aan de ene kant vanuit de passie van apothekers om patiëntgerichte zorg te leveren en aan de andere kant vanuit de samenleving die stuurt op het verlagen van de zorgkosten door o.a. centralisatie. Wij hebben als jonge apothekers de taak deze twee punten samen te brengen zodat ook in de toekomst onze patiënten van de best mogelijke farmaceutische zorg zullen worden voorzien.

Ik zal mij hier als VJA-bestuurder komende jaren hard voor maken. Daarnaast kijk ik er erg naar uit om samen te werken met onze ambitieuze collega VJA-ers en zal ik er voor zorgen dat onze boekhouding op orde blijft!

 

Nancy de Groot – Communicatie 

Werkzaam als tweede apotheker in apotheek Ussen in Oss. Als apotheker ben ik voortdurend op zoek naar manieren om de processen te kunnen optimaliseren en daarbij de zorg voor de patiënt te verbeteren. Daarbij vind ik het een doel op zich om het team enthousiast te krijgen.

Dat een goede samenwerking tussen apothekers veel kan opleveren, heb ik gezien bij mijn huidige werk. Om die reden zet ik mij de komende 2 jaar vol enthousiasme in om een nog bredere groep apothekers te kunnen vertegenwoordigen, namelijk de jonge apothekers van ons land. Samen met deze apothekers wil ik werken aan de ontwikkelingen binnen ons vakgebied en rol van de jonge generatie apothekers. De reden dat ik bestuurslid communicatie heb gekozen, is dat ik ervoor wil zorgen dat zowel onze leden als partners betrokken worden bij alles wat zich afspeelt binnen de vereniging.

 

Anneloes van der Ree – Organisatie 

Mijn naam is Anneloes van der Ree. Momenteel ben ik nog bezig met mijn opleiding tot Openbaar Apotheker Specialist. Het vak Openbaar Apotheker spreekt mij aan door de combinatie van het ondernemen en zorg leveren. Omdat het zorglandschap continu in beweging is, wil ik niet stil blijven zitten, maar meedenken over de toekomst van ons vak. En dit kan via de VJA die zich hier hard voor maakt!

Daarnaast vind ik het erg leuk jonge apothekers te leren kennen en onze obstakels én enthousiasme met elkaar te delen. Om deze reden ben ik ook erg blij met de functie organisatie. Als bestuurslid organisatie ben ik binnen de VJA onder andere het aanspreekpunt voor het organiseren van gezellige en inspirerende activiteiten. Wil je samen met de VJA een activiteit organiseren? Laat het me dan weten en gaan we samen kijken hoe we hier invulling aan kunnen geven.

 

Linda van den Goor – Specialisme 

Sinds augustus 2018 ben ik werkzaam als apotheker bij de ’s-Gravelandse apotheek in Kortenhoef. Daarnaast ben ik in september 2019 begonnen met de opleiding tot openbaar apotheker specialist. Ik krijg er ontzettend veel energie van om samen met andere zorgverleners te sparren over verbeteringen die mogelijk zijn in ons huidige zorgstelsel.  Ik denk dat we in de toekomst meer moeten optreden als multidisciplinair behandelteam waarbij we gebruik kunnen maken van elkaars expertise. Als bestuurslid specialisme wil ik de komende jaren inventariseren wat de mogelijkheden zijn om deze multidisciplinaire samenwerking te integreren in de opleiding.

 

Bernard Smals – Politieke en maatschappelijke zaken 

Binnen Medstone vervul ik een dubbele functie, enerzijds als openbaar apotheker in onze apotheken, anderzijds als Quality Manager bij onze eigen groothandel, Fresco Farma. Ik heb gekozen voor deze dubbele functie, aangezien ik voldoening krijg uit de zorg voor de patiënt en daarnaast het perspectief van de openbare apotheker wil vertegenwoordigen in een commerciële rol, hoger in de keten. Mijn overtuiging is dat het apothekersvak constant verandert. Daarom is het van groot belang om als beroepsgroep een brede invloed te houden op landelijk niveau. Op die manier kunnen we voldoende draagvlak behouden om de veranderingen in de apotheek ook in de maatschappij te verankeren. De VJA maakt zich hard voor de waarden van de apotheker, zoals ik die ook voor mij zie. Dit bracht mij ertoe om te kiezen voor de functie van politieke en maatschappelijke zaken. In deze rol ga ik mij voor de VJA inzetten, zodat het gedachtegoed van de (jonge) apotheker als zorgverlener en productspecialist terdege vertegenwoordigd is.