Bestuur

 

Lobke Postma – Voorzitter

Tijdens mijn bachelor in Groningen en de master in Utrecht werd het mij al snel duidelijk dat mijn hart binnen de openbare farmacie ligt. Na mijn afstuderen in 2020 ben ik daarom begonnen aan de vervolgopleiding en werk ik in Apotheek Rosmalen-Walschot. Een apotheek in het mooie Brabant, waar veel facetten binnen de farmacie voorbij komen. De farmacie is een zeer dynamische en uitdagende wereld. Geen dag is hetzelfde en elke dag leer je weer bij. Wat ik zo mooi vind aan de openbare farmacie is dat je weet voor wie je het doet: de patiënt uit de buurt. Samen met je team zorg je voor de beste zorg voor je patiënten. De farmacie verandert continu. De taken en competenties van de apotheker veranderen hierin mee. Ik wil mij namens de VJA gaan inzetten voor de apotheker van vandaag en van de toekomst, zodat we allemaal ons prachtige vak met plezier kunnen blijven uitoefenen.

 

Jitske Langeland – Secretaris

In 2021 ben ik afgestudeerd in Groningen. Inmiddels werk ik al ruim een jaar met veel plezier in de openbare apotheek in Sint-Oedenrode. Daarnaast ben ik bezig met de vervolgopleiding tot openbaar apotheker specialist. Ik haal veel energie uit patiëntcontact. Ik laat graag aan mensen zien dat wij als apothekers van toegevoegde waarde zijn. Deze toegevoegde waarde kan uiteenlopen van advies op maat, zoals een afbouwschema van antidepressiva, tot het beantwoorden van diverse farmacotherapeutische vragen. De vraag naar zorg neemt steeds verder toe, waardoor de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de zorg onder druk komt te staan. Ik ben ervan overtuigd dat wij als apothekers ervoor kunnen zorgen dat ook in de toekomst de zorg van goede kwaliteit blijft. Door het uitvoeren van medicatiebeoordelingen zorgen wij er momenteel al voor dat veel medicatiegerelateerde problemen én zelfs ziekenhuisopnames voorkomen worden. Ik hoop dat de apotheker van de toekomst zich meer kan richten op patiëntgerichte zorg en hier ook maatschappijbreed erkenning voor krijgt. Ik kijk er naar uit om de komende jaren als secretaris samen met de rest van het VJA bestuur aan de slag te gaan met het versterken van ons vakgebied.

 

Jop Engel – Penningmeester

Juli 2021 ben ik afgestudeerd aan de universiteit van Utrecht. Hierna ben ik gaan werken op de quality afdeling in de farmaceutische industrie. Na één jaar heeft het missen van de zorgverlenende rol mij doen besluiten om de openbare apotheek in te gaan. Sinds juli 2022 ben ik werkzaam als openbaar apotheker bij apotheek Koert Galgenwaard te Utrecht. Naast een openbare apotheek is deze apotheek ook een instellingsapotheek met een eigen GDS afdeling. Hierdoor merk ik de impact van nieuwe ontwikkelingen op meerdere facetten van de openbare farmacie en de veranderende rol van de apotheker. Ons doel is om de patiënten van de best mogelijke farmaceutische zorg te blijven voorzien tegen een verantwoord kostenplaatje. Deze uitdaging ga ik als penningmeester van de VJA ook graag aan. Ik kijk ernaar uit om samen met de mede VJA’ers de belangen van de jonge apothekers en het apothekersvak zo goed mogelijk behartigen terwijl de VJA financieel gezond blijft.

 

Vince Maar – Communicatie

Dat ik apotheker zou worden was geen verrassing. Ik kom uit een familie van apothekers en werk in het familiebedrijf. Hierdoor heb ik de mogelijkheid om me voor verschillende facetten van de openbare farmacie in te kunnen zetten. Het bedrijf bestaat enerzijds uit gezondheidscentra verspreid over Nederland, gerund door enthousiaste, ondernemende apothekers. Hierin focus ik me op de communicatie tussen de apothekers en werk ik in apotheek de Vijzel met focus op de samenwerking met huisartsen en andere specialismen in de eerste lijn. Daarnaast zet ik me vanuit mijn thuisbasis in Dordrecht ook in voor de landelijke tak, namelijk APPO. Dit is een apotheek die (specialistische) farmaceutische zorg aanbied in heel Nederland, en infuustherapieën en TPV bereid voor patiënten in de thuissituatie.
De toekomst van de apotheek en de positie van de apotheker is niet zeker. Ik ben er echter van overtuigd dat deze toekomst rooskleurig is, als wij ons als (jonge) apothekers hard maken voor de waarde van ons vak en op zoek gaan naar nieuwe vormen en mogelijkheden om onze specialistische kennis toe te passen! Ik ga me hier de komende jaren met de jonge apothekers voor inzetten en zal de communicatie met onze huidige en toekomstige partners verzorgen.

 

Robin van der Klip – Specialisme

November 2021 ben ik afgestudeerd aan de Universiteit van Utrecht. Ik ben meteen aan de slag gegaan in de openbare farmacie en werkzaam als apotheker in Apotheek Maar en de Voorste Stroom. Naast het vaste takenpakket geef ik hier nascholingen aan de assistenten om de farmaceutische kennis van het apotheekteam zo hoog mogelijk te maken. Om de continuïteit van de farmaceutische patiëntenzorg te vergroten ben ik begonnen met het opzetten van vaste periodieke afspraakmomenten met huisartsen waarin onder andere het bespreken van reviews en MFB’s naar voren komt. Hier wordt de band tussen huisarts en apotheker nog sterker en de drempel nog lager. In juni 2022 ben ik gestart met de specialisatie openbare farmacie. Als bestuurslid van de VJA zal ik binnen verschillende commissies en werkgroepen van de KNMP de stem van de AIOS openbare farmacie vertegenwoordigen.

 

Marianna Abadier – Politieke en maatschappelijke zaken

Preventie, personalised medicine en zorg op maat! De apotheker als behandelaar, gezondheidsbevorderaar, farmaceutisch dossierhouder en expert. Wij kunnen als jonge zorgprofessional veel (meer) toevoegen aan de volksgezondheid. Denk aan medicatie saneren die niet meer geïndiceerd is, een alternatief bieden bij gewichtsverhogende bijwerkingen, gepersonaliseerde dosis, het afbouwen van verslavende middelen en voorkomen dat polyfarmacie bij ouderen de norm blijft. Farmaceutische patiëntenzorg die alle apothekers kunnen leveren, maar door allerlei factoren helaas nog niet overal vanzelfsprekend en bekend is. Als arts en apotheker heb ik de bevoorrechte positie om deze (farmaceutische) zorg reeds in de praktijk te kunnen toepassen. Mijn missie is om in deze bestuursperiode stappen te zetten richting realisatie hiervan. Het is daarbij van essentieel belang om een eenheid te vormen met onze collega’s binnen en buiten de ziekenhuismuren en door domeinoverstijgend de verbinding te zoeken. Samen moeten wij ons beroep uitdragen en positioneren in de maatschappij/zorg als specialist op het gebied van farmaceutische zorg. Ik heb veel zin om samen met de rest van het bestuur en onze achterban van 600 jonge zorgprofessionals vorm te geven aan de (nabije) toekomst van ons vak. Wij hebben meer in de hand dan dat wij denken!

 

Marit Hooijman – Organisatie 

Sinds oktober 2021 ben ik werkzaam als openbaar apotheker in Stadsapotheek Zaltbommel. Daarnaast ben ik recent gestart met de vernieuwde vervolgopleiding tot openbaar apotheker specialist. Als beginnend apotheker vind ik het erg waardevol en belangrijk om zichtbaar te zijn voor de patiënt, bijvoorbeeld door mee te draaien aan de balie of door het uitvoeren van persoonlijke consulten. Als men in de wandelgangen vraagt wat een apotheker doet, zullen veel mensen antwoorden dat ze het niet precies weten. Meer dan eens wordt de apotheker gezien als enkel een “doosjesschuiver”. Dat er echter een verantwoordelijke beslissing en een weloverwogen risico-afweging aan het verstrekken van het doosje voorafgaat, is voor velen onbekend. Daarnaast hebben niet alle patiënten in de gaten dat de apotheker dé uitgelezen persoon is voor advies omtrent bijwerkingen, gebruik van geneesmiddelen en andere medicatie- en zorggerelateerde vragen. Naar mijn mening valt er op dit gebied nog veel te behalen voor de apotheker van de toekomst. Hiervoor is verbinding en samenwerking tussen apothekers van essentieel belang. Samen moeten we ons beroep uitdragen en ons positioneren in de maatschappij als specialist op het gebied van farmaceutische patiëntenzorg. Ik kijk er dan ook erg naar uit om me de komende jaren vanuit de functie organisatie in te zetten voor de verbinding tussen jonge apothekers en het betrekken van leden bij de ontwikkelingen in het constant veranderende zorgveld.