Bestuur

v.l.n.r.: Chuck van de Cappelle, Linda van den Goor, Anneloes van der Ree,
Denise van Vessem, Bernard Smals, Nancy de Groot en Erwin van Breugel

 

Denise van Vessem – Voorzitter 

Als beherend apotheker ben ik werkzaam in het mooie Bussum. Hetgeen waar ik in dit cluster zoveel energie van krijg, is exact waar ik met de andere bestuursleden voor wil gaan strijden dit jaar. Het frustreert me dat wij als apothekers nog steeds niet voldoende zichtbaar zijn, zowel voor onze patiënten als voor de maatschappij. Komend jaar gaat het VJA-bestuur dan ook intensief aan de slag met de zichtbaarheid van onze beroepsgroep. Als onderdeel van een energieke generatie die volledig bewust gekozen heeft voor dit mooie beroep, ben ik ervan overtuigd dat deze visie samen met onze leden realiteit kan worden. Als voorzitter ga ik ervoor zorgen dat de vereniging een gezicht heeft in deze campagne en de vele andere zaken waar we ons mee bezig gaan houden aankomend jaar. Tot snel op één van de vele VJA-activiteiten!

 

Chuck van de Cappelle – Secretaris 

Mijn naam is Chuck van de Cappelle en ik werk bij Alphega Apotheek Wilhelmina in Utrecht. Ik begin binnenkort met de opleiding tot openbaar apotheker specialist. De openbare farmacie trekt mij vanwege de unieke combinatie van ondernemerschap en patiëntenzorg. Ik ben lid geworden bij de VJA omdat de vereniging een optimistische blik naar de toekomst heeft. Jonge apothekers kijken enthousiast naar nieuwe ontwikkelingen en zijn gemotiveerd om de beste zorg voor de patiënt te leveren. Deze positieve instelling spreekt mij erg aan. Daarnaast ben ik lid geworden bij de VJA om in contact te blijven met andere jonge apothekers. Als secretaris van het bestuur, ga ik me bezighouden met interne en externe communicatie van de vereniging.

 

Erwin van Breugel – Penningmeester 

Ik ben Erwin van Breugel en ik ben in 2015, direct na het afronden van mijn opleiding aan de RUG, als apotheker begonnen bij PharmaLead en daar werk ik nog steeds. Op het moment van schrijven ben ik in een vijftigtal apotheken werkzaam geweest en in januari 2019 heb ik mijn opleiding tot openbaar apotheker afgerond bij BENU apotheek de Rompertsebaan in ’s-Hertogenbosch. Ik heb gemerkt dat ik goed in staat ben om complete avonden met collega’s en bekenden in gesprek te zijn over de farmacie. Ik kijk er als bestuurslid naar uit om mijn woorden kracht bij te zetten met daden. Want ik wil niet alleen praten over de farmacie, maar ik hoop ook bij te kunnen dragen aan verdere ontwikkeling van ons vak.

 

Nancy de Groot – Communicatie 

Werkzaam als tweede apotheker in apotheek Ussen in Oss. Als apotheker ben ik voortdurend op zoek naar manieren om de processen te kunnen optimaliseren en daarbij de zorg voor de patiënt te verbeteren. Daarbij vind ik het een doel op zich om het team enthousiast te krijgen.

Dat een goede samenwerking tussen apothekers veel kan opleveren, heb ik gezien bij mijn huidige werk. Om die reden zet ik mij de komende 2 jaar vol enthousiasme in om een nog bredere groep apothekers te kunnen vertegenwoordigen, namelijk de jonge apothekers van ons land. Samen met deze apothekers wil ik werken aan de ontwikkelingen binnen ons vakgebied en rol van de jonge generatie apothekers. De reden dat ik bestuurslid communicatie heb gekozen, is dat ik ervoor wil zorgen dat zowel onze leden als partners betrokken worden bij alles wat zich afspeelt binnen de vereniging.

 

Anneloes van der Ree – Organisatie 

Mijn naam is Anneloes van der Ree. Momenteel ben ik nog bezig met mijn opleiding tot Openbaar Apotheker Specialist. Het vak Openbaar Apotheker spreekt mij aan door de combinatie van het ondernemen en zorg leveren. Omdat het zorglandschap continu in beweging is, wil ik niet stil blijven zitten, maar meedenken over de toekomst van ons vak. En dit kan via de VJA die zich hier hard voor maakt!

Daarnaast vind ik het erg leuk jonge apothekers te leren kennen en onze obstakels én enthousiasme met elkaar te delen. Om deze reden ben ik ook erg blij met de functie organisatie. Als bestuurslid organisatie ben ik binnen de VJA onder andere het aanspreekpunt voor het organiseren van gezellige en inspirerende activiteiten. Wil je samen met de VJA een activiteit organiseren? Laat het me dan weten en gaan we samen kijken hoe we hier invulling aan kunnen geven.

 

Linda van den Goor – Specialisme 

Sinds augustus 2018 ben ik werkzaam als apotheker bij de ’s-Gravelandse apotheek in Kortenhoef. Daarnaast ben ik in september 2019 begonnen met de opleiding tot openbaar apotheker specialist. Ik krijg er ontzettend veel energie van om samen met andere zorgverleners te sparren over verbeteringen die mogelijk zijn in ons huidige zorgstelsel.  Ik denk dat we in de toekomst meer moeten optreden als multidisciplinair behandelteam waarbij we gebruik kunnen maken van elkaars expertise. Als bestuurslid specialisme wil ik de komende jaren inventariseren wat de mogelijkheden zijn om deze multidisciplinaire samenwerking te integreren in de opleiding.

 

Bernard Smals – Politieke en maatschappelijke zaken 

Binnen het maatschap SGCN vervul ik een dubbele functie, enerzijds als openbaar apotheker, anderzijds als business development manager bij onze eigen groothandel, Medstone. Ik heb gekozen voor deze dubbele functie, aangezien ik voldoening krijg uit de zorg voor de patiënt en daarnaast het perspectief van de openbare apotheker wil vertegenwoordigen in een commerciële rol, hoger in de keten. Mijn overtuiging is dat het apothekersvak constant verandert. Daarom is het van groot belang om als beroepsgroep een brede invloed te houden op landelijk niveau. Op die manier kunnen we voldoende draagvlak behouden om de veranderingen in de apotheek ook in de maatschappij te verankeren. De VJA maakt zich hard voor de waarden van de apotheker, zoals ik die ook voor mij zie. Dit bracht mij ertoe om te kiezen voor de functie van politieke en maatschappelijke zaken. In deze rol ga ik mij voor de VJA inzetten, zodat het gedachtegoed van de (jonge) apotheker als zorgverlener en productspecialist terdege vertegenwoordigd is.