CAO

De Vereniging van Apothekers in Dienstverband (VAD)

Vanuit de Vereniging van Jonge Apothekers is de onafhankelijke Vereniging Apothekers in Dienstverband (VAD) opgericht.  Sinds 6 juli 2021 onderhandelt de VAD met de werkgever met als doel het bereiken van progressieve marktconforme arbeidsvoorwaarden voor apothekers. De VAD behartigt hierbij de belangen van openbaar apothekers die werkzaam zijn bij een  zelfstandige apotheek en vallen onder de CAO Apothekers in Dienstverband.

Rol VJA

De VJA is nog steeds nauw betrokken bij de VAD. De VJA zit  in de klankbordgroep van de VAD en geeft op deze manier input die de VAD kan meenemen tijdens de onderhandelingen.

Wil jij meer weten over de CAO? Kijk dan op de website van de VAD. http://www.apothekersindienstverband.nl