CAO

De Vereniging van Apothekers in Dienstverband (VAD)

In 2019 zegde de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) de samenwerkingsovereenkomst met de KNMP op. Daarmee kwam een eind aan de Cao Apothekers in dienstverband, waar de LAD zich sinds 2013 hard voor maakte. Vanuit de Vereniging van Jonge Apothekers (VJA) ontstond in reactie hierop een beweging om zich directer in te zetten voor een nieuwe cao. Vanaf het najaar 2019 volgden verkennende gesprekken met de brancheorganisatie Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) en de Werkgeversvereniging Zelfstandige Openbaar Apotheken (WZOA), voorheen Vereniging Zelfstandige Apotheken (VZA). In overleg met deze partijen kwam naar voren dat de oprichting van een nieuwe vereniging ter vertegenwoordiging van de apothekers in dienstverband noodzakelijk was. Dit heeft ertoe geleid dat er vanuit de VJA een onafhankelijke nieuwe vereniging is opgericht: de Vereniging Apothekers in Dienstverband (VAD). De VAD maakt zich als cao-partij sterk voor de positie van de apotheker in dienstverband.

Er is eindelijk een nieuwe cao! Zorg dat dit niet eenmalig is. Word lid van de Vereniging van Apothekers in Dienstverband (VAD). Aanmelden kan via de website van de VAD.

Nieuwe Cao Apothekers in dienstverband 2021-2022

Met hulp van een externe onderhandelaar heeft de VAD in juli 2021 overeenstemming bereikt met de WZOA over een nieuwe Cao Apothekers in dienstverband. Dit betreft een eerste aanpassing op de cao uit 2017. De VAD en WZOA beschouwen de totstandkoming van deze cao als een eerste stap in de innovatie van de collectieve arbeidsvoorwaarden in de branche van de zelfstandige openbare apotheken en streven ernaar om de ingezette vernieuwing van arbeidsvoorwaarden de komende jaren voort te zetten.

Voor wie geldt de cao?

De Cao Apothekers in dienstverband geldt voor apothekers werkzaam bij een apotheek die is aangesloten bij de WZOA. In totaal gaat het om circa 1.000 apothekers. ASKA, de werkgeversorganisatie van de ketens, verliet destijds de cao-tafel. Voor de apothekers in dienst van een ketenapotheek geldt de cao daarmee niet. De VAD werkt toe naar een cao die geldt voor alle openbare apothekers in dienstverband (circa 2.000). Een uniform en toekomstbestendig arbeidsvoorwaardenkader voor de hele sector staat voorop.

Ik werk bij een bij de WZOA aangesloten apotheek. Wat betekent de cao voor de voorwaarden en afspraken in mijn huidige arbeidsovereenkomst?

Voor apothekers die werkzaam zijn bij een werkgever die lid is van WZOA zijn de afspraken in de cao bindend. Aangezien de cao het karakter heeft van een minimumregeling kan er op lokaal niveau of met de individuele apotheker betere of meer afspraken worden overeengekomen. Heb je betere afspraken dan de huidige cao, dan zijn en blijven die van toepassing. Zijn je arbeidsvoorwaarden minder dan in de cao staat, dan moet de werkgever deze verbeteren tot minstens het niveau van de cao.

Vervolg op huidige cao

Namens de VJA zijn Evianne van der Kruk (secretaris) en Bernard Smals (bestuurslid Politieke en Maatschappelijke zaken) betrokken bij de komende Cao-onderhandelingen. Daarbij zijn zij op dit moment samen met Chuck van de Capelle (oud-secretaris VJA) verantwoordelijk voor de VAD. De meest actuele informatie rondom de nieuwe cao-onderhandelingen kan je vinden op de website van de VAD.

Arbeidsovereenkomst en arbeidsvoorwaardengesprek

Een arbeidsovereenkomst kan als uitgangspunt de bovengenoemde cao hebben. Voor de ketenapotheken geldt dat ze andere voorwaarden kunnen aanbieden in een arbeidsovereenkomsten.

Welke zaken zijn van belang, en waar moet je op letten als je over je arbeidsvoorwaarden onderhandelt? In de onderhandeling over de arbeidsvoorwaarden kun je over het salaris onderhandelen.

Bespreek tijdens je arbeidsvoorwaardengesprek in ieder geval de voorwaarden rondom de vervolgopleiding tot openbaar apotheker specialist: mag je in opleiding, is je werkgever wel geregistreerd als Apotheker Opleider en is de apotheek een erkende opleidingsapotheek?

Daarnaast is het mogelijk om over andere (secundaire) arbeidsvoorwaarden te onderhandelen, bijvoorbeeld het verrichten van diensten en vergoeding hiervan, ATV-dagen, of een winstdelingsregeling of een 13e maand. Ook zaken als werkuren (38- vs. 40-urige werkweek) en overwerk (uitbetalen of ‘uren voor uren’), je taken en bevoegdheden, de verdeling van de pensioenpremie, en betaling van het lidmaatschap van beroepsverenigingen (KNMP, VJA) kun je bespreekbaar maken.

Tip: laat je conceptarbeidsovereenkomst lezen door de VJA.