Informatieavond Cao en Pensioen

Hoe belangrijk zijn toekomstbestendige arbeidsvoorwaarden en een goed pensioen, en hoe is dat voor apothekers eigenlijk geregeld? Daarover ging de informatieavond die de VJA, de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) en de Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apotheken (BPOA) samen met de Rabobank organiseerde op maandag 27 maart.

Inhoud
Vanaf 1 januari van dit jaar is de nieuwe Cao Apothekers in dienstverband van kracht. Tijdens de informatieavond stond Rob Koster, onderhandelaar bij de LAD, uitgebreid stil bij arbeidsvoorwaarden in algemene zin, de situatie in de openbare farmacie (ook in vergelijking met andere zorgsectoren), en de totstandkoming en inhoud van de huidige cao. In deze cao is een aantal belangrijke en toekomstbestendige zaken geregeld voor de apotheker in loondienst. Maar gelden deze afspraken voor alle apothekers in loondienst? En hoe wordt vervolg gegeven aan deze cao? Ook kwam aan bod wat de LAD voor apothekers kan betekenen als het gaat om arbeidsvoorwaarden.
Annelien van Groningen, bestuurslid van BPOA, ging in op één van de belangrijkste arbeidsvoorwaarden: het pensioen. Waarom is een collectieve pensioenregeling noodzakelijk? Hoe is het pensioen voor openbaar apothekers geregeld en wat speelt er op dit moment?

De VJA/LAD/BPOA avond werd georganiseeerd bij de Rabobank in Utrecht; het was een leuke en leerzame avond.

Foto's

Deze foto's zijn alleen te bekijken voor leden van de VJA. Log hieronder in of meld je aan.


« Terug naar alle activiteiten